Prof. Zimbardo

Prof. Philip Zimbardo w specjalnym przesłaniu do uczestników kieleckiej edycji warsztatów napisał:

To niezwykle ważne, by młodzi ludzie pamiętali ten smutny, tragiczny i podły moment w historii Kielc z roku 1946. Nigdy więcej! Nie będzie więcej pogromów! Tak, łatwo to powiedzieć i wywiesić na transparentach. Co jednak z uprzedzeniami i dyskryminacją, która dziś ma miejsce – wobec Romów, Ukraińców, imigrantów – w Polsce, na Węgrzech, we Włoszech i w wielu innych krajach? Musimy się zjednoczyć, by przeciwstawić się uprzedzeniom w każdej formie i stawić czoła dyskryminacji, która każdego dnia obniża jakość życia wielu ludzi na całym świecie.
Robię co w mojej mocy, by uczyć młodych ludzi i ich rodziców o nikczemności uprzedzeń i dyskryminacji oraz rozwijać metody i programy szkoleniowe, które pozwolą je przełamywać, a w ich miejsce budować równość, tolerancję i rozumienie piękna różnorodności. Projekt bohaterskiej Wyobraźni powstał w Ameryce, teraz jednak kwitnie w Polsce i innych europejskich krajach – na Węgrzech i we Włoszech. Uczy, by przeciwstawiać się złu, podejmować bohaterskie działanie w trudnych sytuacjach, w obliczu, których stajemy. Z uprzedzeniami i dyskryminacją mamy doczynienia codziennie – w domu, szkole, pracy, społeczności, w biznesie. Musimy je rozpoznawać i przeciwstawiać się im – mądrze, dobrze i zawsze. Nasza nowa lekcja „Przeciwdziałanie uprzedzeniom” jest początkiem drogi w tym kierunku – jeśli tylko nauczyciele z entuzjazmem przekażą zdobytą wiedzę młodym ludziom. Uprzedzenia przynoszą szkodę nie tylko tym, wobec których są skierowane, ale również tym, którzy je żywią, ograniczając ich krytyczne i twórcze myślenie”.

 

Przesłanie prof. Zimbardo – polskie tłumaczenie

 

Prof. Philip Zimbardo – amerykański psycholog pochodzenia włoskiego. Przez wiele lat wykładał na Uniwersytecie Stanforda, obecnie jest na emeryturze. Od ponad 20 lat regularnie przyjeżdża do Polski. Specjalista z zakresu psychologii społecznej. Znany z badań nad nieśmiałością i kontrowersyjnego eksperymentu więziennego z 1971 roku. Jest autorem ponad 400 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym podręcznika „Psychologia i życie”. Jest pomysłodawcą Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagination Project), który ma na celu dokonywanie zmiany społecznej w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii społecznej. Projekt ma na celu pokazanie szcególnie młodym ludziom, że mogą podejmować działania zmierzające do ograniczenia zła w ich otoczeniu.