Zakończenie warsztatów antydyskryminacyjnych

W Stowarzyszeniu im. Jana Karskiego zakończyliśmy warsztaty antydyskrymiancyjne dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych realizowane w ramach projektu „O sprawiedliwość, o wolność, o godność…” W roku 2016 przeprowadziliśmy szkolenia dla trzech grup, w których udział wzięło 30 osób z województwa świętokrzyskiego. Teraz uczestnicy warsztatów będą wykorzystywać zdobytą wiedzę w trakcie pracy w swoich placówkach.

IMG_9403