Ogłaszamy nowy nabór na warsztaty antydyskryminacyjne

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza studentów, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z województwa świętokrzyskiego na nowy cykl warsztatów antydyskryminacyjnych realizowanych w ramach projektu „O sprawiedliwość,  o wolność, o godność…”

W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszyły się poprzednie warsztaty podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu szkolenia dla chętnych w następujących terminach:

Grupa I: 6, 7, 13 i 14 lutego 2016 r.

Grupa II: 20, 21, 27 i 28 lutego 2016 r.

Grupa III: 5, 6, 12 i 13 marca 2016

Od kwietnia 2015 r. w ramach projektu Stowarzyszenie przeszkoliło prawie stu nauczycieli. Warsztaty antydyskryminacyjne zostały opracowane na podstawie Programu Rozumienia Ludzkiej Natury,  prof. Philipa Zimbardo – jednego z najwybitniejszych psychologów społecznych  na świecie. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego jest jedynym  ośrodkiem w kraju akredytowanym przez Zimabardo Yoth Center do realizacji szkoleń z V Modułu pt. Przezwyciężanie uprzedzeń i dyskryminacji.

Przesłanie prof. Zimbardo do kieleckich nauczycieli:  http://warsztaty.jankarski.org.pl/prof-zimbardo/

Wykorzystujemy innowacyjne metody nauczania, które inspirują i wzmacniają. Unikatowością naszego projektu jest nie tylko miejsce, w którym szkolimy nauczycieli  kamienica przy ul. Planty 7 (miejsce dramatu pogromu z 1946 roku), ale też odwołanie się do lokalnej historii i doświadczeń.

Warsztaty antydyskryminacyjne odbywać się będą w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach przy ul. Planty 7. Warsztat składa się z czterech spotkań odbywających się w weekendy. Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 11.00. W każdym dniu zapewniamy przerwę kawową i lunch.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia na warsztaty należy przesłać mailowo na adres: biuro@jankarski.org.pl lub dostarczyć osobiście do Instytutu, Kielce, ul. Planty 7.

 Zapraszamy.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego 041-201-02-38.

IMG_8222