Warsztaty antydyskryminacyjne

W Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu wciąż trwają warsztaty antydyskyminacyjne dla nauczycieli. Jeszcze nie zamknęliśmy zajęć z grupą V, a już rozpoczyna spotkania grupa VI. Do tej pory trenerki HIP ze Stowarzyszenia przeszkoliły kilkudziesięciu nauczycieli, wychowawców i pedagogów z całego województwa, którzy w tym momencie wykorzystują zdobytą wiedzę i otrzymane materiały edukacyjne w pracy ze swoimi podopiecznymi.