Profesor Zimbardo zaprasza na warsztaty w Kielcach

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza do udziału w kolejnej edycji warsztatów antydyskryminacyjnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz studentów z województwa świętokrzyskiego. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy programu Rozumienie Ludzkiej Natury, moduł: „Przezwyciężanie uprzedzeń i dyskryminacji”, którego twórcą jest najwybitniejszy psycholog społeczny, prof. Philip Zimbardo. Na naszą prośbę przesłał specjalne przesłanie do uczestników warsztatów.

To niezwykle ważne, by młodzi ludzie pamiętali ten smutny, tragiczny i podły moment w historii Kielc z roku 1946. Nigdy więcej! Nie będzie więcej pogromów! Tak, łatwo to powiedzieć i wywiesić na transparentach. Co jednak z uprzedzeniami i dyskryminacją, która dziś ma miejsce – wobec Romów, Ukraińców, imigrantów – w Polsce, na Węgrzech, we Włoszech i w wielu innych krajach? Musimy się zjednoczyć, by przeciwstawić się uprzedzeniom w każdej formie i stawić czoła dyskryminacji, która każdego dnia obniża jakość życia wielu ludzi na całym świecie.
Robię co w mojej mocy, by uczyć młodych ludzi i ich rodziców o nikczemności uprzedzeń i dyskryminacji oraz rozwijać metody i programy szkoleniowe, które pozwolą je przełamywać, a w ich miejsce budować równość, tolerancję i rozumienie piękna różnorodności. Projekt bohaterskiej Wyobraźni powstał w Ameryce, teraz jednak kwitnie w Polsce i innych europejskich krajach – na Węgrzech i we Włoszech. Uczy, by przeciwstawiać się złu, podejmować bohaterskie działanie w trudnych sytuacjach, w obliczu, których stajemy. Z uprzedzeniami i dyskryminacją mamy doczynienia codziennie – w domu, szkole, pracy, społeczności, w biznesie. Musimy je rozpoznawać i przeciwstawiać się im – mądrze, dobrze i zawsze. Nasza nowa lekcja „Przeciwdziałanie uprzedzeniom” jest początkiem drogi w tym kierunku – jeśli tylko nauczyciele z entuzjazmem przekażą zdobytą wiedzę młodym ludziom. Uprzedzenia przynoszą szkodę nie tylko tym, wobec których są skierowane, ale również tym, którzy je żywią, ograniczając ich krytyczne i twórcze myślenie”.

Obejrzyj wystąpienie prof. Ph. Zimbardo:

Tekst przesłania w języku polskim:
Przesłanie prof. Zimbardo – polskie tłumaczenie

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie do Instytutu ( biuro@jankarski.org.pl, ul. Planty 7, 25-508 Kielce) do dnia 11 września 2015. Liczba miejsc jest ograniczona.

Karta zgłoszenia

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.