Warsztaty antydyskryminacyjne dla nauczycieli – trwa rekrutacja

Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych na warsztaty antydyskryminacyjne organizowane przez Instytut Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Cykl pięciu spotkań obejmujących warsztaty odbędzie się w siedzibie Instytutu w Kielcach, ul. Planty 7 w dniach: 31 maja, 13-14 i 20-21 czerwca 2015 roku.

Warsztaty organizujemy w ramach projektu „„O sprawiedliwość, o wolność, o godność…” Tytuł to część wypowiedzi naszego Patrona, Jana Karskiego, który powiedział: Pamiętajcie, że świat jest pełen niesprawiedliwości, a nawet zła, którym winniście się z odwagą przeciwstawiać. O sprawiedliwość, o wolność, o godność i jakość życia należy stale walczyć.

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego jest pierwszym ośrodkiem w kraju akredytowanym przez Zimabardo Yoth Center do realizacji szkoleń z cyklu Rozumienie Ludzkiej Natury/ Przezwyciężanie uprzedzeń i dyskryminacji. Program ten oparty jest na badaniach najwybitniejszego psychologa społecznego prof. Philipa Zimbardo.

Program oferuje nie tylko nowe informacje z psychologii społecznej, ale także uczy jak podejmować praktyczne strategie planowania uodparniając jednocześnie na negatywne wpływy społeczne. Wykorzystujemy innowacyjne metody nauczania, które inspirują i wzmacniają. Unikatowością naszego projektu jest nie tylko miejsce, w którym szkolimy nauczycieli (miejsce dramatu pogromu z 1946 roku), ale też odwołanie się do lokalnej historii i doświadczeń.

Spotykając się z Państwem na warsztatach w naszej siedzibie przy ulicy Planty 7, chcemy szukać zrozumienia tamtych zdarzeń i analogii z sytuacjami dzisiejszej szkoły czy innych społeczności.

Karta zgłoszenia

 

Warsztaty antydyskryminacyjne Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego są częścią projektu „O sprawiedliwość, o wolność, o godność…” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.